Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na f-gazy?

Uprawnienia na f-gazyProwadzisz działalność, która związana jest ze SZWO i F-gazami? W swojej pracy masz do czynienia z takimi urządzeniami jak stacjonarne chłodziarki, systemy ochrony przeciwpożarowej, klimatyzacje lub pompy ciepła? A może chcesz się przebranżowić i wykonywać takie usługi? Sprawdź jak możesz to zrobić.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO z dniem 15 maja 2015 roku, każdy, kto pracuje z f-gazami musi posiadać stosowny certyfikat, który potwierdza uprawnienia do samodzielnej instalacji, konserwacji i serwisowania tego typu urządzeń na terenie całej Unii Europejskiej.

Rodzaje certyfikatów na f-gazy

Wymagane uprawnienia na f gazy w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zostały podzielone na 4 kategorie.

Do kategorii I i II ustawodawca zalicza takie kwestie jak sprawdzanie, instalacja, konserwacja bądź też serwisowanie urządzeń stacjonarnych, a także odzysk gazów fluorowanych z urządzeń ruchomych i stacjonarnych. Kategoria I daje nieco szerszy zakres uprawnień niż kategoria II. Oznacza to, że posiadacz takich uprawnień ma pozwolenie na instalację i serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła praktycznie bez ograniczeń.

Kategoria III dotyczy z kolei odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Kategoria IV obejmuje natomiast sprawdzanie wspomnianych urządzeń pod kątem wycieków gazów.

Dodatkowo wyróżnia się także osobne kwalifikacje w wyżej wymienionych kategoriach w tym:

  • rozpuszczalniki,
  • systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice,
  • rozdzielnice elektryczne.

Jak zdobyć certyfikat na f-gazy?

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania prac związanych z urządzeniami i instalacjami zawierającymi gazy fluorowane, trzeba zdać egzamin państwowy w jednym z centrów szkoleń akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy przy tym pamiętać, że tylko pisemne potwierdzenie zdania egzaminu w jednostce do tego uprawnionej pozwala uzyskać w UDT certyfikat f-gazowy.

Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną z zakresu obowiązujących przepisów, jak i część praktyczną, do której można przystąpić dopiero po zaliczeniu teorii.

Szkolenie online z zakresu f-gazów

Profesjonaliści zainteresowani zdobyciem uprawnienia f gazy mogą przed przystąpieniem do egzaminu państwowego skorzystać ze szkoleń, które ułatwią im zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Celem takiego kursu jest gruntowne przygotowanie uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w części teoretycznej i praktycznej.

Formuła szkolenia online jest bardzo przyjazna dla uczestnika, gdyż pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na dojazdy, a jednocześnie daje możliwość pobierania nauki z dowolnie wybranego miejsca, również z domu.

Certyfikat zdobyty podczas szkolenia na f-gazy to najlepsze potwierdzenie gruntownego przygotowania do pracy w zawodzie. Dokument ten jest również wymagany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Certyfikat na f-gazy to dowód na to, że jesteś w pełni wykwalifikowany w swojej dziedzinie i wiesz jak poprawnie oraz bezpiecznie obchodzić się z urządzeniami zawierającymi szkodliwe gazy. Dzięki temu podniesiesz swoją wartość i konkurencyjność na rynku pracy, co z kolei może się przełożyć na lepsze oferty zatrudnienia i wyższe zarobki.

Komentarze