Drzwi wejściowe - czyli ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowaO konieczności zainstalowania drzwi przeciwpożarowych lub dymoszczelnych dowiadujemy się wtedy gdy w trakcie projektowania inwestycji strażak nanosi na projekt uwagi dotyczące spełnienia przepisów budowlanych odnoście ochrony przeciwpożarowej. Przepisy te zostały wprowadzane z reguły, niestety, po jakimś tragicznym w skutkach wydarzeniu, związanym z pożarem hali, hotelu lub innego budynku, kiedy okazywało się, że gdyby pomieszczenia lub ciągi komunikacyjne były wyposażone w drzwi przeciwpożarowe oraz inne elementy systemu p.poż. to skutki tragedii mogłyby być mniejsze lub tragedii można by uniknąć, gdyż byłoby więcej czasu na ewakuację.

W wielu krajach (niezależnie od konieczności instalowania drzwi przeciwpożarowych w nowobudowanych budynkach) przepisy nakazują konieczność instalacji drzwi przeciwpożarowych nawet w przypadku wymiany starych drzwi wejściowych w blokach mieszkalnych np. w Czechach.

Drzwi przeciwpożarowe są klasyfikowane według dwóch parametrów tzn. E - szczelność ogniowa oraz I - izolacyjność ogniowa. Np. EI30 oznacza, że płomienie ognia nie przejdą na drugą stronę przez 30 minut. Ponadto temperatura drzwi (średnia i maksymalna w jakimś punkcie ) nie spowoduje przeniesienia pożaru do następnego pomieszczenia.

Drzwi Magnum

https://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-wejsciowe/drzwi-p-poz-,18,3,23

Drzwi przeciwpożarowe chronią pomieszczenie w obie strony gdyż nie wiadomo z góry z której strony może wybuchnąć pożar. Drzwi dymoszczelne, symbol Sa Sm - oznacza, że przy nagrzaniu drzwi (może następować stopniowo nawet w ciągu kilkudziesięciu minut) przepływ dymu pomiędzy skrzydłem drzwiowym, a ościeżnicą będzie niewielki. Należy podkreślić, że niezależnie od dbania o własne bezpieczeństwo (drzwi wejściowe do mieszkań, drzwi w ciągach ewakuacyjnych , drzwi do kotłowni w domkach jednorodzinnych, drzwi do pomieszczeń technicznych w firmach itp.) drzwi przeciwpożarowe jak i inne akcesoria systemu p.poż. są objęte bardzo rygorystycznymi przepisami prawa budowlanego, szczególnie dotyczy to bezwzględnego przestrzegania instrukcji montażu ze szczególnym uwzględnieniem zamontowania uszczelki pęczniejącej (ekspandującej). Dobrym przykładem drzwi przeciwpożarowych jest oferta firmy DELTA Zbigniew Różycki z Katowic oraz nagradzane Godłem "Teraz Polska" drzwi przeciwpożarowe serii Delta Magnum (EI30 ) Magnum 56K, Magnum 58K ,(EI 45 i Sa, S200) Magnum 68KR oraz (EI 60) Magnum 84K i Royal 84WKW.

Świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wzrasta, a wraz z nią oczekiwania co do jakości oraz parametrów kupowanych drzwi. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na to, że dobry design jest dość ważną kwestią, wpływającą na nasz wybór, ale nie najważniejszą. To bezpieczeństwo gra kluczową rolę, zwłaszcza jeśli chodzi o spokój całej rodziny, dlatego łącząc wytrzymałość przeciwpożarową z dobrą klasą antywłamaniowości, możemy ze spokojem stwierdzić, że czujemy się bezpiecznie.

Autor: www.delta.net.pl

Fundusze Europejskie

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Komentarze