Ekspertyzy budowlane - co to takiego?

Ekspertyzy budowlaneEkspertyza budowlana jest konieczna, by ocenić stan techniczny budynków. Ekspertyza budowlana może mieć formę stanu technicznego budynku lub ekspertyzy technicznej. Co powinniśmy o niej wiedzieć?

Opinia techniczna

Opinia techniczna jest oceną stanu budynku. Wystawiana jest na podstawie oględzin, wstępnej dokumentacji projektowej. Zawarte są w niej - ocena rozwiązań, zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji, a także użytkowania obiektów budowlanych.Opinia techniczna może także obejmować ocenę konkretnych elementów konstrukcyjnych, poszczególnych elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych, materiałowych, a także nakładów finansowych, które są związane z realizacją poszczególnych elementów budynków lub realizacją całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jak zostało wspomniane wcześniej, opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie obejrzenia całego obiektu oraz dodatkowo po ewentualnym przejrzeniu dostępnej dokumentacji. Wynik opinii technicznej jest wystawiany na podstawie doświadczenia eksperta, a więc nie zawsze może być jednoznaczny.

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna jest oceną stanu budynku podpartą badaniami, wyliczeniami wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu oraz innych elementów konstrukcji. Dokonuje jej rzeczoznawca budowlany. Ekspertyza techniczna zawiera opis badanych elementów, rozwiązań konstrukcyjnych budynku, a także wymiary, materiały z jakich są zrobione. W dokumencie możemy także znaleźć informacje na temat stanu budynku, jego przydatności do dalszego użytkowania, planowanej przebudowy, jak również ocenę stanu instalacji.

W ekspertyzie technicznej zostaną nam także przedstawione uszkodzenia, które występują w badanych elementach, przyczyny ich powstawania, a także zalecenia, które dotyczą ewentualnych napraw, wzmocnień, osuszeń czy ociepleń obiektu. W opracowaniu otrzymamy również zalecenia co do sposobu wykonania napraw.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę bądź opinię techniczną?

Opinię bądź ekspertyzę należy wykonać koniecznie w trzech przypadkach. Pierwszym z nich jest planowany zakup konkretnej nieruchomości, kolejnym planowana modernizacja lub zmiana sposobu użytkowania budynku, a także przypadek, gdy widzimy niepokojące zarysowania konstrukcji. Oczywiście, nie są to jedyne wskazania co do wykonywania ekspertyzy lub opinii technicznej, ale te, z którymi spotykamy się najczęściej. Wykonanie ich musi być dokonane przed rozpoczęciem prac projektowych.

Wykonaniem ekspertyzy zajmują się rzeczoznawcy budowlani. Powinni oni posiadać odpowiednie uprawienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania oraz wykonawstwa. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie bójmy się o nie zapytać - tylko specjalista wykona profesjonalnie powierzone mu zadanie. Opinię techniczną mogą sporządzać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności wynikającej z posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, a więc nie muszą być to konkretnie rzeczoznawcy budowlani.

Źródło: www.itb.pl.

Komentarze