Funkcjonalne i niezawodne w działaniu pompy wirowe

Pompa wirowaPompy to maszyny przepływowe wykorzystywane do transportowania wody lub innych cieczy ze zbiorników o ciśnieniu niższym do miejsc o ciśnieniu wyższym. Generalnie pompy służą także do tłoczenia cieczy z jednego miejsca w drugie. Jedną z odmian powszechnie używanych pomp są pompy wirowe. Różnią się od siebie budową, parametrami technicznymi oraz zastosowaniem.

Ogólna charakterystyka pomp wirowych

Głównym elementem roboczym pompy wirowej jest wirnik z łopatkami. Jego praca polega na obracaniu się na wale we wnętrzu korpusu. Do napędu tych pomp stosuje się szybkoobrotowe silniki elektryczne lub spalinowe, które zamieniają energię mechaniczną na energię potencjalną oraz energię kinetyczną pompowanego płynu. W odróżnieniu od pomp wyporowych pompa wirowa (http://www.saga.info.pl/pompy-wirowe) tłoczy ciecz nieprzerwanym strumieniem od tzw. kroćca ssawnego do kroćca tłoczącego.

Rodzaje pomp wirowych

W zależności od sposobu przemiany energii, pompy wirowe można podzielić na pompy krążeniowe oraz krętne. W przypadku pompy krążeniowej proces konwersji energii mechanicznej do hydraulicznej polega na wymianie ilości ruchu, czyli pędu pomiędzy cieczą, która w stanie spoczynku i porusza się w obszarze wirnika przepływając przez niego wielokrotnie, dzięki czemu za każdym razem następuje wzrost energii cieczy. Z kolei działanie pompy krętnej odbywa się poprzez przepływ cieczy przez wirnik z odpowiednio uformowanymi łopatkami. Zmniejszenie ciśnienia u wlotu pompy powoduje zasysanie cieczy, a energia mechaniczna oddawana przez wirnik powoduje zwiększenie krętu przepływającej cieczy.

Pompa z wirnikiem VORTEX do wody i ścieków

Pompy wyposażone w wirnik stosuje się do tłoczenia zanieczyszczonej wody, szlamu oraz ścieków organicznych, a także zanieczyszczeń z ciałami stałymi ścierającymi i włóknistymi. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, solidną, żeliwną budową oraz wydajnością do 26 m3/h. Ten rodzaj pompy wirowej przeznaczony jest głównie do opróżniania przydomowych szamb i osadników gnilnych, a także w oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach. Ponadto w razie awarii służą do odwadniania piwnic, garaży czy studzienek. To nowoczesna pompa wyposażona w wyłącznik pływakowy z możliwością regulacji długości ramienia pływaka.

Pompy zatapialne DP1 i DP2 z wirnikiem otwartym

Pompy DP1 I DP2 wyposażono w żeliwny korpus oraz wirnik. Te cichobieżne pompy posiadają trójfazowy asynchroniczny silnik przystosowany do pracy ciągłej. Maksymalna głębokość zanurzenia pompy wynosi 20 metrów. Wyróżnia je wysoka wydajność, która sięga do 490 m3/h, a także niezależny przewód obwodu zabezpieczeń. Pompy te zaprojektowano specjalnie do tłoczenia wody czystej, spienionej oraz wody zaszlamionej pozbawionej roślinnych zanieczyszczeń włóknistych z piaskiem oraz małymi ciałami stałymi i ścierającymi. Używane są także do pompowania ścieków pochodzenia zwierzęcego, m.in. fekalii i gnojówki.

Elektroniczne pompy wirowe wielostopniowe - WRe liniowe

Pompy wielostopniowe pracują na nowoczesnym, zamkniętym silniku chłodzonym powietrzem, wyposażonym w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. Część hydrauliczną stanowi wirowa, wielostopniowa pompa pionowa połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła łubkowego. Dodatkowym atutem są laserowo zgrzewane wirniki ze stali chromowo-niklowej oraz kasetowa dławnica mechaniczna. Pompy typu WRe zostały przeznaczone do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie. Główne zastosowanie tego rodzaju pomp to instalacje wodociągowe, przemysłowe, klimatyzacyjne oraz przeciwpożarowe i ciśnieniowe.

Komentarze