Jak samemu ułożyć kostkę brukową?

Kostka brukowaKostka brukowa zapewnia estetyczny i trwały wygląd nawierzchni naszych chodników czy podjazdów. Jest również materiałem odpornym na ścieranie, korzystnym cenowo i bardzo estetycznym. Na rynku dostępna jest w wielu kolorach i rozmiarach. Ułożenie jej w swoim ogrodzie lub przydomowym chodniku jest dość proste, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

 

Z tego krótkiego poradnika dowiesz się jak samemu ułożyć kostkę brukową.

Na samym początku za pomocą kołków i żyłek należy wyznaczyć sobie wielkość powierzchni do układania kostki. Obliczyć ilość potrzebnych materiałów. Dodatkowo należy uwzględnić czy kostka będzie służyła jako nawierzchnia spacerowa (wtedy optymalna grubość kostki to 4 cm), czy będzie ona nawierzchnią na której będą poruszać się pojazdy (w takim przypadku należy wybrać kostkę o grubości 6 cm lub 8 cm).

Kolejnym krokiem jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu na powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki brukowej. Wykop na terenie piaszczystym, po którym będziemy poruszać się samochodem powinien być głębokości około 20 cm. Na glebach podmokłych i glinianych, gdy przewidywany jest wjazd traktorów, maszyn rolniczych czy ciężarówek wykop powinien mieć głębokość 50 cm. Należy ustalić spadek terenu w kierunku gruntu nieutwardzonego, by tam mogły spływać wody opadowe.

Gdy kostkę układamy na dużej powierzchni niezbędne będzie wykonanie instalacji odwodnieniowej. Zgromadzoną wodę możemy odprowadzić do studni chłonnej, rowu melioracyjnego czy kanalizacji deszczowej.

Następnie należy wykonać podbudowę. Wyrównać dno koryta warstwą piasku o grubości 10 cm. Piasek powinien zostać dobrze ubity walcem. W przypadku dużych nacisków i obciążeń na powierzchnię, należy nasypać na dno koryta grubą warstwę kruszywa, a następnie mocno ją ubić. Warstwa podbudowy powinna mieć minimum 20 cm grubości. Najlepsze materiały do podbudowy to piasek wymieszany ze żwirem, żużel lub sam żwir.

Gdy podbudowa jest zrobiona trzeba ułożyć brzegi / krawężniki. Każdy element należy umieścić na fundamencie z półsuchego betonu. Sprawi to, że nawierzchnia będzie trwała. Krawężnik powinien być powyżej lub na równi poziomu kostki brukowej, a kostka znajdować się delikatnie ponad poziomem gruntu.

Ostatnim krokiem zanim zaczniemy układać kostkę jest wykonanie podsypki z odsiewek kamiennych na grubość około 4 cm. Podsypkę należy wyrównać, lecz nie ubijać, ani nie kruszyć.

Po tej czynności przystępujemy do układania kostki brukowej. To dość prosta czynność. Kostkę układamy jedna obok drugiej, każdą z osobna dobijając gumowym młotkiem by dobrze umocować ją w podsypce.

Po wyłożeniu powierzchni kostką brukową należy ją utrwalić. W tym celu należy posypać kostkę piaskiem kwarcowym, który wniknie w szczeliny i utrwali ze sobą pojedyncze elementy.

Komentarze