Jak utrzymywać zasady BHP na budowie?

Zasady BHP na budowiePrzestrzeganie zasad BHP na budowie jest o wiele ważniejsze niż może się nam wydawać. Jak pokazują statystyki, rocznie w Polsce mamy do czynienia z aż ok. 5500 wypadkami rocznie, w tym prawie 60 śmiertelnych. A są to tylko wydarzenia zgłoszone przez pracodawcę. Takie liczby uświadamiają, że bezpieczeństwo w takim otoczeniu, jakim jest budowa, to podstawa, i nie wolno nam tej kwestii lekceważyć.

Prawo a zasady BHP na budowie

Jak w większości regulacji, tak i w tym przypadku naszym głównym źródłem wytycznych powinno być prawo. Zgodnie z ustawą "prawo budowlane", to do inwestora należy obowiązek uwzględnienia w przebiegu budowy odpowiednich procedur, szkoleń dla pracowników i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Takie zasady BHP na budowie uwzględniać powinny zdrowie budowlańców, zabezpieczyć ich przed możliwymi zdarzeniami, wyznaczyć zakres obowiązków każdego członka, postawić jasny cel wykonywanych prac, ostrzec przed zagrożeniami związanymi z wykonywanymi obowiązkami i opracować plan bezpieczeństwa.

Chociaż prawnie to inwestor jest osobą odpowiedzialną, to rzadko spotkamy się z sytuacją, w której to on dopełnia wszystkich tych obowiązków. Zazwyczaj będzie to osoba pośrednia, taka jak kierownik budowy, który dodatkowo może wyznaczyć specjalistę od zasad BHP na budowie (np. do przeprowadzania szkoleń lub zweryfikowania czy warunki pracy są zgodne z wytycznymi), ale ostatecznie, w miejscu pracy, to na kierowniku będzie spoczywać odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Kolejną osobą wspomnianą w ustawie będzie inspektor budowlany. Jest to osoba wyznaczona z urzędu, której zadaniem jest sprawdzenie, czy inwestor wywiązał się ze swojego obowiązku i przestrzega regulacji dot. przestrzegania zasad BHP na budowie. Inspektor powinien być poinformowany na 7 dni przed rozpoczęciem budowy, jeżeli będzie ona trwała dłużej niż 30 dni roboczych przy zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.=

Zasady BHP na budowie

Środki ochrony indywidualnej

Utrzymywanie swojego bezpieczeństwa na placu budowy to nie tylko znajomość teoretyczna wszystkich zagrożeń, planu budowy i właściwego postępowania w przypadku niefortunnego zdarzenia. Zasady BHP na budowie służą temu, aby przede wszystkim zapobiegać, stąd regulacje zakładają stosowanie tzw. środków ochrony indywidualnej.

To pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do odpowiedniego wyposażenia, które zapewni ochronę przez całym możliwym zakresem zagrożeń wynikających z wykonywanych obowiązków. Pracownik natomiast musi je stosować. Zgodnie z rozporządzeniem, mamy wiele rodzajów takich środków. Wśród nich znajdziemy m. in.:

  • ochronę głowy (np. kaski),
  • ochronę oczu / twarzy (różnego rodzaju okulary i maski),
  • ochronę słuchu (np. nauszniki),
  • ochronę układu oddechowego (hełmy powietrzne, maski z filtrem),
  • odzież ochronną (kurtki, peleryny, kombinezony przeciwpyłowe),
  • ochronę rąk (rękawice),
  • ochronę nóg (buty odporne na różnego rodzaju działanie mechaniczne lub chemiczne),
  • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Zasady BHP na budowie zakładają stosowanie powyższych środków, jeżeli wymaga tego środowisko pracy lub wykonywane przez nas obowiązki. Niestosowanie ich tworzy bezpośrednie zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia. Dodatkowo, jeżeli będziemy ofiarą wypadku przy pracy, nie stosując przy tym zalecanej przez pracodawcę ochrony, możemy mieć problem z otrzymaniem płatnego urlopu zdrowotnego lub ubezpieczenia.

Zasady BHP na budowie

Plan BIOZ

Kolejnym kluczowym elementem zasad BHP na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest to specyfikacja obiektu budowlanego, opis przeprowadzanych prac, wynikających z ich wykonywania zagrożeń i propozycja, jak im zapobiec. Jest to podstawa, do której będziemy się odwoływać koordynując dalsze działania zapobiegające niebezpieczeństwom na naszym placu budowy. Z tym planem zapoznać się powinien każdy podwykonawca i sprawdzić, czy zostały w nim uwzględnione jego obowiązki.

Warto pamiętać, że sam plan BIOZ to nie są wytyczne dotyczące przestrzegania zasad BHP na budowie. Jest to tylko ogólny zarys, który ma nakreślić rodzaj środowiska pracy, z jakim mamy do czynienia i, jakie powinno się wdrożyć rozwiązania, by zapobiec wszelkiego rodzaju wypadkom.

Bezpieczeństwo a koszta

Zasady BHP na budowie są niezwykle ważne a ich przestrzeganie powinno być priorytetem inwestora. Niestety - nie zawsze tak jest. W Polsce często mamy do czynienia z pracownikami budowy "na czarno", co pozwala na swobodne łamanie przepisów i wytycznych na rzecz obniżenia kosztów. Jest to zachowanie niezwykle niebezpieczne, biorąc pod uwagę jakie może mieć to konsekwencje. Regulacje BHP powstały po to, aby chronić pracownika, nieprzestrzeganie ich skutkować może nie tylko sankcjami prawnymi, ale również uszczerbkiem na czyimś zdrowiu bądź życiu.

Artykuł powstał przy współpracy z JP-Tech - właścicielem sklepu z maszynami, narzędziami i środkami ochrony indywidualnej.