Klasyfikacja nieruchomości

NieruchomościWedług kryterium przeznaczenia wyróżnia się pięć podstawowych rodzajów nieruchomości:

  • mieszkaniowe,
  • komercyjne,
  • przemysłowe,
  • ziemskie,
  • specjalne.

Nieruchomości mieszkaniowe

Nieruchomości mieszkaniowe obejmują dużą grupę obiektów zarazem użytkowanych, jak również przeznaczonych na wynajem. Domy wolnostojące, w zabudowie zwanej segmentowej, ewentualnie jednolitej. W tej grupie znajdują się nieruchomości zbudowane z myślą o zabezpieczeniach swoich potrzeb i nieruchomości budowane z zamiarem zysku.

Nieruchomości komercyjne

Z kolei do nieruchomości komercyjnych zalicza się obiekty handlowe, usługowe, biurowe, rozrywkowe, sportowe. Są to nieruchomości, w które inwestuje się tylko z myślą o zysku. I to zysku spodziewanego w dłuższym rokowaniu czasowym. Inwestycje te można na pewno nazwać inwestycjami produkcyjnymi. Inwestowanie w tę grupę poszerza nasze zdolności produkcyjne. Cecha zasadnicza tych nieruchomości to lokalizacja, która winna umożliwić korzystny dostęp klientów. Od pewnego już czasu obserwuje się skupienie tych obiektów w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych. O tym, czy konkretna nieruchomość winna być zlokalizowana w centrum handlowym miasta decyduje w głównej mierze rodzaj świadczonych usług oraz warunki komunikacji z klientami.

Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomości przemysłowe to obiekty wykorzystywane w związku z generowaniem dóbr, takie jak magazyny, fabryki, warsztaty. Bywają organizowane w parki przemysłowe, co stanowi element gospodarowania takimi obiektami. Zasadniczym celem zarządzania nieruchomościami przemysłowymi jest zapewnianie jak najlepszego wykorzystywania obiektów przemysłowych, a także zapewnienie sprawności technologicznej przy kompresji kosztów utrzymania. Przy gospodarowaniu takimi nieruchomościami bardzo istotna jest znajomość branży, a także stosowna wiedza techniczna, która jest konieczna do tego, ażeby dany obiekt przemysłowy spełnił przeznaczone mu funkcje oraz zadania, zapewniając przy tym największe bezpieczeństwo pracownikom. Przykładem tego obiektu są kopalnie. Na rynku nieruchomości, przemysłowy zasób budowlany jest systematycznie modernizowany oraz rozbudowywany, jak również w dosyć szerokiej skali wynajmowany nowo powstałym firmom.

Nieruchomości ziemskie

Nieruchomości ziemskie są to obszary ziemi wykorzystywane do upraw rolnych lub leśnych (użytki i albo czasowo bezużyteczne), a także wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

Nieruchomości specjalne

Z kolei nieruchomości specjalne, jako następna grupa nieruchomości, charakteryzują się, w odróżnieniu od wcześniejszych, sporymi możliwościami alternatywnych zastosowań. Ich architektura, funkcjonalność oraz konstrukcja są najsilniej warunkowane specyfiką potrzeb, których zaspakajaniu mają służyć.

Pośród nich można rozróżnić trzy podgrupy nieruchomości, a mianowicie:

1. nieruchomości w postaci budynków, którymi są w głównej mierze obiekty publiczne, takie jak placówki kultury, szkoły publiczne, kościoły, domy pomocy społecznej, urzędy itp.,

2. budynki o klubowym charakterze, przeznaczone tylko na potrzeby konkretnej lokalnej społeczności, środowisk ewentualnie członków organizacji, np. kluby zrzeszeń zawodowych, schroniska turystyczne, pola golfowe, ewentualnie budynki o komercyjnym charakterze, więc np. hotele oraz ośrodki wypoczynkowe,

3. budowle oraz grunty specjalne, do których zalicza się między innymi lotniska, mosty, dworce kolejowe, drogi, jak również tereny parków narodowych lub pasy ziemi przygranicznej.

Komentarze