Nowoczesne kotły grzewcze

Nowoczesne kotły grzewczeW ogrzewaniu budynków mieszkalnych czy użytkowych nieustannie poszukuje się rozwiązań bardziej praktycznych czy ekologicznych, usprawniających jednocześnie proces spalania paliwa. W kotłach grzewczych przykładem nowoczesnego źródła ciepła jest kocioł pelletowy typu One Basic.

Ulepszenie elementów instalacji centralnego ogrzewania, takich jak kotły grzewcze, zapewnia efektywniejsze i ekonomiczniejsze pozyskiwanie ciepła. Kocioł typu One Basic należy do nowoczesnej serii kotłów pelletowych, które są wysoko zautomatyzowane i mają szereg udogodnień.

Czym charakteryzują się nowoczesne kotły?

Nowoczesne kotły grzewcze takie jak One Basic należą do grupy niskotemperaturowych (maksymalna temperatura do 85⁰C) kotłów wodnych, które są przeznaczone do ogrzewania zarówno obiektów mieszkalnych, jak i hali oraz magazynów. Użytkowane mogą być z zasobnikowym podgrzewaczem wody, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność. Wykonanie kotłów bazuje na zastosowaniu wysokiej jakości atestowanych blach stalowych, natomiast do obudowy stosuje się blachę pokrytą warstwą specjalnej farby proszkowej, która dodatkowo zabezpiecza kocioł. Przykładem nowoczesnych kotłów mogą być kotły na pellet, w których wykorzystuje się samoczyszczące, automatyczne palniki wrzutkowe połączone z podajnikiem ślimakowym. Nowoczesne kotły są wyposażone w sterownik pogodowy, który odpowiada za sterowanie pracą pomp oraz zaworu mieszającego. Współpracuje on także z panelem zdalnego sterowania, termostatami pokojowymi, jak również modułem internetowym.

Sterowanie nowoczesnymi kotłami

Istotnym elementem każdego nowoczesnego kotła grzewczego jest sterownik pozwalający dostosować pracę kotła do potrzeb ogrzewanych pomieszczeń. Sterowanie jest możliwe przy wykorzystaniu:

  • Regulatora pokojowego będącego regulatorem stałowartościowym z wbudowanym czujnikiem temperatury. W zależności od temperatury, jaka panuje w pomieszczeniu, regulator przekazuję informację o konieczności włączenia lub wyłączenia kotła.
  • Regulatora pogodowego bazującego na temperaturze zewnętrznej, na podstawie której oblicza według ustawionej krzywej grzewczej wymaganą temperaturę zasilania instalacji, a następnie dostosowuje pracę kotła, aby osiągnąć obliczone parametry. Krzywa grzewcza może być dobierana automatycznie lub ręcznie.

Komentarze