Pompa powietrzna a gruntowa - co bardziej się opłaca?

Pompa ciepła powietrze wodaW przypadku zakupu pomp ciepła najczęstszy dylemat klientów dotyczy wyboru między pompą powietrzną a gruntową. Które z rozwiązań będzie bardziej opłacalne?

Jak to działa?

Zarówno pompa ciepła powietrze/woda, jak i solanka/woda (gruntowa) działają na tej samej zasadzie. Ciepło pobierane jest przez źródło dolne, a pompa przekazuje je do instalacji grzewczej w ogrzewanym budynku. Różnice pojawiają się dopiero w sposobie pozyskiwania ciepła. Instalacja pompy powierzanej jest łatwiejsza i tańsza. Pompa gruntowa wymaga wykonania niezbędnych prac terenowych, co generuje dodatkowe koszty i w znaczącym stopniu wpływa na cenę przedsięwzięcia. Podczas zakupu należy kierować się takimi parametrami jak moc grzewcza oraz sprawność, wyrażane współczynnikiem COP. Na jego wartość wpływ ma różnica temperatur pomiędzy dolnym źródłem ciepła a roboczą temperaturą instalacji grzewczej.

Zalety poszczególnych rozwiązań

Stosunkowo niskie koszty zakupu pompy ciepła powietrze/woda mogą odbić się na jej wykorzystaniu w miesiącach zimowych. Duże mrozy oznaczają chłodne powietrze, a to w dużym stopniu przekłada się na efektywność urządzenia. Dobrze więc wyposażyć się w awaryjne źródło ciepła, które funkcjonowałoby na zmianę z pompą. Jej samodzielne wykorzystywanie mogłoby się okazać mało opłacalne.

Z kolei w przypadku pomp gruntowych pogoda nie ma tak istotnego wpływu na ich działanie. Instalacja umieszczona jest na głębokości około 1,5 m, gdzie temperatura waha się od 0 do 8°C (w miesiącach letnich może osiągnąć nawet 14°C). Pozwala to urządzeniu na ekonomiczną pracę. Można także zastosować wymiennik gruntowy z rurami umieszczonymi pionowo w głębokich (nawet do kilkudziesięciu metrów) odwiertach. Problemem natomiast jest koszt wykonania instalacji, który może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ważne też, by skrupulatnie wyliczyć zapotrzebowanie cieplne domu, ponieważ złe dopasowanie systemu może mieć przykre konsekwencje. Zbyt mały strumień ciepła będzie powodować awaryjne wyłączenie pompy.

Optymalne zastosowanie

Na popularność pomp powietrza wpływa także ich wielorakie zastosowanie. Poza ogrzewaniem pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej mogą być wykorzystywane także w celu ochładzania. Pompy gruntowe to dobre rozwiązanie podczas budowy domu, kiedy prace terenowe są jeszcze możliwe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że instalacja pozioma wymaga odpowiedniej przestrzeni. Powietrzną pompę ciepła można zamontować bez potrzeby przebudowy bądź remontu, dlatego wykorzystuje się je w modernizowanych budynkach.

Autor: www.hewalex.pl.

Komentarze