Program „Mój Prąd” - wszystko, co musisz wiedzieć

Mój prądZastanawiasz się nad montażem paneli fotowoltaicznych? Chcesz korzystać z ekologicznych źródeł energii w swoim domu? Zamierzasz uniezależnić się od dostaw prądu z elektrowni? Aby otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, możesz skorzystać z programu „Mój prąd”. Co należy wiedzieć na jego temat?


Program „Mój Prąd” - podstawowe informacje

Program priorytetowy „Mój Prąd” dedykowany jest wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Wsparcie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych wchodzących w skład przedsięwzięcia. Instalując panele fotowoltaiczne, trzeba jednak wiedzieć, że finansowanie nie przekroczy 5 tysięcy złotych. Dotacjom podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019, projekt musi być natomiast zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Jeżeli planuje się inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne, na jaką markę należy się zdecydować? Twórcy programu nie podali swoich wymogów. Inwestujący decydują samodzielnie. Ranking producentów paneli fotowoltaicznych można znaleźć na stronie https://fotowoltaikaonline.pl/producenci. W dokonaniu wyboru pomogą również udostępniane tam recenzje oraz informacje. Jeżeli planuje się montaż paneli, wypełniając jeden formularz na wspomnianej stronie, uzyskuje się kilka wycen od firm w regionie, co zdecydowanie oszczędza czas i przyspiesza podjęcie decyzji.

Kto może skorzystać z programu wsparcia fotowoltaiki?

Aby wziąć udział w programie „Mój Prąd”, trzeba spełnić dwa warunki. Przede wszystkim należy wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Ponadto warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji.

Jak wnioskować o dotacje?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie przez internet albo w wersji papierowej. W drugim przypadku uda się to zrobić osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesyłając formularze pocztą bądź kurierem na adres NFOŚiGW.

Do wniosku o dofinansowanie na panele słoneczne należy dołączyć login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód, kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd” oraz dowód zapłaty faktury bądź oświadczenie o dokonanej wpłacie. Ponadto wśród załączonych dokumentów muszą znaleźć się zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (jeżeli panele fotowoltaiczne montowane są samodzielnie).

Program „Mój Prąd” to kolejna inicjatywa pozwalająca uzyskać finansowe wsparcie przy montowaniu instalacji wykorzystujących ogniwa fotowoltaiczne. Rządowe dotacje ułatwiają przystosowanie domu do wytwarzania i użytkowania ekologicznie wyprodukowanej energii, pokrywając znaczną część kosztów na inwestycję. Jeżeli planuje się zamontować panele fotowoltaiczne, nie warto zwlekać – wnioskowanie o wsparcie nic nie kosztuje.

Komentarze