Różne funkcje kosztorysu robót budowlanych

Kosztorys robót budowlanychPrawidłowo sporządzony kosztorys może pełnić wiele, różnorodnych funkcji. W zależności od podmiotu, który z niego korzysta. Inwestor zwróci uwagę na wartość określoną w dokumencie, która odnosi się do przewidywanych kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast przedsiębiorca budowlany odniesie się do ceny, jaką inwestor będzie skłonny zapłacić za jej realizacje.

Najważniejsze funkcje kosztorysu

Analizując cechy kosztorysu, na tej podstawie można, wyodrębnić następujące funkcje:

  • funkcję szacowania kosztów inwestycji,
  • funkcję cenotwórczą,
  • funkcję nakładczą,
  • funkcję rozliczeniową.

Funkcja szacowania kosztów

Jest to funkcja pełniona przez kosztorys sporządzony przez inwestora bądź autora technicznej dokumentacji danej inwestycji. Sporządza się ją w celu określenie całościowych wydatków powiązanych z planowanym przedsięwzięciem. Wartość określona w kosztorysie staje się dla inwestora przewidywanym kosztem, określonym szacunkowo, potrzebnym do oceny opłacalności i realności danej inwestycji oraz służy do opracowania optymalnego planu jej sfinansowania. Opisywana funkcja szacowania kosztów planowanej inwestycji, powszechnie występuje w większości kosztorysów.

Funkcja cenotwórcza

Odnosi się do kosztorysów sporządzanych przez firmy budowlane, w celu obliczenia ceny, za jaką są w stanie sfinalizować przedsięwzięcie. Należy pamiętać, że podczas budowy nowego budynku bądź remontu już istniejącego, wykorzystuje się zróżnicowane roboty budowlane, które wymagają dużego nakładu pracy, przy użyciu rozmaitych materiałów oraz wielofunkcyjnych maszyn. Dlatego, aby prawidłowo obliczyć cenę wykonania całego przedsięwzięcia, należy dokonać kalkulacji wartości każdej z wykonywanych robót, następnie zsumować je i dodać zysk przewidziany przez wykonawcę.

Funkcja nakładcza

Funkcja cenotwórcza jest powiązane z funkcją nakładczą. Kosztorys robót budowlanych w toku kalkulacji uwzględnia wartości wszystkich poszczególnych robót, tym samym ustalając wielkość poniesionych nakładów rzeczowych, między innymi liczbę robotogodzin, ilość i rodzaj zapotrzebowania na materiały oraz czas pracy maszyn budowlanych, potrzebny do wykonania inwestycji. Dzięki poczynionym ustaleniom można, dokonać określenia całości nakładów rzeczowych, które są niezbędne do odpowiedniego wykonania zleconych robót. W tym przypadku funkcja nakładcza kosztorysu rozumiana jest, jako określenie wielkości zapotrzebowania na nakłady potrzebne do zmierzenia rozmiaru inwestycji bądź wykonania określonych prac budowlanych.

Funkcja rozliczeniowa kosztorysu

Opisywane dotychczas funkcje kosztorysu, odnoszą się do swojej przyszłej realizacji, natomiast zdarzają się sytuacje, w których wartość robót zostanie podsumowana dopiero po ich zakończeniu. Najczęściej dzieje się tak, kiedy przewidziany zakres robót budowlanych jest niemożliwy do obliczenia przed ich wykonaniem. Opisywany kosztorys robót spełnia funkcję rozliczeniową, gdy dopiero po ich przeprowadzeniu możliwe jest rozliczenie pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Autor: www.techbud.waw.pl.

Komentarze