Sposoby osuszania budynków

Zawilgocony budynekOsuszanie budynków do skomplikowany i kompleksowy proces. Znaczenie ma tutaj wiele czynników, w tym reakcja danych materiałów na oddziaływanie wilgoci bądź wody, a także źródło powstawania zawilgocenia. Jakie wyróżniamy metody osuszania budynków? Tego dowiesz się z naszego najnowszego tekstu. Zapraszamy do czytania!

Woda - występująca m.in. w postaci deszczu, śniegu, wody gruntowej - jest niezwykle szkodliwa dla obiektów budowlanych. Nie tylko może podnieść poziom zawilgocenia murów, ale także jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla spolaryzowanych substancji. Z tego powodu rzadko spotkasz ją w krystalicznie czystej postaci. Jak więc radzić sobie z niszczącym wpływem wody? Osuszanie budynków - http://aquapro.com.pl pozwoli Ci pozbyć się wody i wilgoci.

Osuszanie budynków - czym jest i jakie metody wyróżniamy

Osuszanie to wszelkie działania i czynności, jakie zostaną podjęte, aby usunąć nadmiar wilgoci z budynku. Wyróżnia się kilka metod, które dzieli się na inwazyjne oraz nieinwazyjne bądź naturalne i wymuszone. Co warto wiedzieć o osuszaniu to to, że zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania mające na celu usunąć wodę, należy w pierwszej kolejności zlokalizować źródło problemu. Dopiero potem można podjąć odpowiednie kroki.

Najstarsze sposoby na usunięcie wilgoci z budynku

Jednym z najstarszych sposobów, dzięki któremu usuniesz wilgoć z domu, jest metoda polegająca na odtworzeniu izolacji poziomej. Jej rezultatem jest wysychanie muru. Wymienić tutaj można takie sposoby jak ręczne lub mechaniczne podcinanie murów, podmurowywanie ław fundamentowych, czy wbijanie w ścianę blach ze stali nierdzewnej. Ta ostatnia metoda wykorzystywana już jest od ponad 30 lat i to nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Polega ona na mechanicznym wbijaniu w poziomą spoinę muru specjalnych blach, łączonych na zamek, które przechodzą przez całą grubość muru. Wbija się je w spoinę na całej długości ścian. Aby móc wykorzystać tę metodę do osuszania, konieczna jest obecność wsporczej spoiny o grubości przynajmniej 6 mm, która będzie przechodzić przez całą grubość muru.

Iniekcje

Iniekcje to jedna z najpopularniejszych inwazyjnych metod, która polega na wytworzeniu w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne i uzyskanie w dalszym czasie w strefie muru nad przeponą obszaru o normalnej wilgotności. Wyróżniamy różne rodzaje iniekcji, w tym grawitacyjną, ciśnieniową, elektroiniekcję oraz termoiniekcję. Iniekcja ciśnieniowa ma też swoje warianty, a są nią iniekcja wielostopniowa i impulsowa.

Komentarze