Studnie betonowe, studnia kanalizacyjna - jaki materiał wybrać?

Studzienki kanalizacyjneStudnie kanalizacyjne to niezbędny element każdego systemu kanalizacyjnego. Budowane są w pasach drogowych i często narzekają na nie kierowcy, bo nie zawsze drogowcom udaje się dopasować włazy idealnie do poziomu nawierzchni. Zadaniem studni jest umożliwienie konserwacji, czyszczenia systemu kanalizacyjnego lub umożliwienie jego naprawy w przypadku awarii. Dzięki studniom można wykonać to na określonym odcinku bez konieczności wykopywania rur kanalizacyjnych na dłuższym odcinku.

Rodzaje studni kanalizacyjnych

Podział studni kanalizacyjnych wynika z zastosowania i funkcji jakie pełnią w sieci kanalizacyjnej. I tak wyróżniamy studzienki (popularniejsze określenie):

 • zbiorcze - budowane na skrzyżowaniu linii kanalizacyjnych,
 • dolotowe - umożliwiają rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
 • przelotowe - pozwalają na kontrolę sieci na całej długości,
 • czyszczące - wyposażone są w dodatkowe urządzenia czyszczące wodę opadową, którą można wykorzystać do celów gospodarczych,
 • osadnikowe - w kanalizacji deszczowej zapobiegają zaleganiu wody opadowej, montowane są w pobliżu podłączenia kanalizacji domowej do zbiorczej kanalizacji deszczowej,
 • kaskadowe - umożliwiają przepływ ścieków mimo dużych różnic wysokości,
 • rozprężne - montowane na terenach górskich, zwalniają przepływ wody.

Inny podział dotyczy zamykania studni i co się z tym wiąże, sposobu dokonywania ich przeglądu, czyszczenia i kontrolowania. W przypadku studni włazowych wszystkie czynności może wykonać człowiek, w przypadku studzienek bezwłazowych muszą być zastosowane specjalne urządzenia monitorujące i czyszczące.

Elementy studzienki kanalizacyjnej

Bez względu na zastosowanie, każda studnia kanalizacyjna składa się z tych samych elementów prefabrykowanych, które zapewniają idealne dopasowanie i znacznie skracają czas montowania studni.

Oczywiście najważniejszym elementem są kręgi betonowe o bardzo zróżnicowanej średnicy i różnym sposobie ich łączenia. Z tego względu rozróżniamy dwa rodzaje studni betonowych:

 • DIN - kręgi betonowe łączone są za pomocą uszczelek międzyfelcowych,
 • PN- poszczególne elementy łączone są za pomocą zaprawy lub uszczelek plastycznych.

W studniach typu DIN najczęściej stosowanymi kręgami są te o średnicy 1000, 1200, 1500 i 2000 mm. Ich wysokość może wynosić od 500 do 1500 mm.

W studniach typu PN stosowane są kręgi o średnicy 500, 1000, 1200, 1500 mm. Wysokość może wynosić 500, 600, 1000, 1250 lub 1500 mm.

Oprócz kręgów betonowych do wykonania studni potrzebne są także inne elementy:

 • krąg przelotowy,
 • pierścienie odciążające,
 • pokrywy betonowe,
 • wpusty uliczne,
 • uszczelki,
 • pierścienie regulacyjne,
 • płyty przykrywające.

Wszystkie elementy muszą być dopasowane rozmiarami do średnic zastosowanych kręgów. Dzięki temu połączenia poszczególnych elementów będą szczelne.

Studzienki kanalizacyjne

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://wodbet.pl/

Z czego wykonać studnię kanalizacyjną?

System kanalizacyjny powinien być wykonywany zgodnie zasadami normy PN-EN 1610, które gwarantują przede wszystkim szczelność instalacji i gwarantują bezpieczeństwo dla środowiska. Betonowe studnie, kręgi, podłączenia, rury kanalizacyjne muszą być idealnie szczelne. To zapobiega wyciekom nieczystości i substancji chemicznych do gleby i wód gruntowych.

Z tego względu nie tylko jakość wykonanych robót musi spełniać normy,ale także materiał użyty do produkcji elementów prefabrykowanych. Kręgi betonowe najczęściej wykonywane są z betonu C35/45, który cechuje się dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych, przede wszystkim na ściskanie.

Studnie budowane są w gruntach o różnej gęstości, które z różną siłą naciskają na kręgi. Najmniejsze naciski występują na glebach piaszczystych, największe na glebach gliniastych.

Studnie kanalizacyjne mogą być wykonane z betonu, żelbetu lub polipropylenu (PP). Wszystkie muszą spełniać wymagania określone w normach PN-EN dotyczących właściwości materiałów i jakości wykonania. Ze względu na zastosowany materiał różnią się sposobem wykonania i zastosowaniem.

Studnie betonowe

To najbardziej popularny rodzaj studni kanalizacyjnych stosowany przede wszystkim w sieciach publicznych. Kręgi betonowe mają uniwersalne zastosowanie i mogą być wykorzystane do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej lub ogólnobytowej.

Dobrej jakości materiały spełniają wszystkie normy i zapewniają, że wszystkie elementy będą idealnie dopasowane. Pierścienie redukcyjne, zwężki, uszczelki pozwalają na uzyskanie idealnie szczelnych połączeń.

Studnie betonowe odznaczają się odpornością na działanie czynników chemicznych, nawet tych bardzo agresywnych.

Studnie wykonane z żelbetu mają te same właściwości co betonowe studnie, ale dzięki metalowemu wzmocnieniu są bardziej odporne na ściskanie i uszkodzenia mechaniczne. Dobrze wykonane studzienki z betonu przetrwają od 50 do 100 lat bez konieczności wymiany.

Studzienki PP

Studzienki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu cieszą się coraz większą popularnością. Wykazują się takimi samymi właściwościami jak studzienki betonowe, jednak ich budowa jest zupełnie inna i przede wszystkim są znacznie lżejsze, co oznacza mniejsze koszty transportu.

Początkowo studnie PP stosowane były tylko w małych instalacjach kanalizacyjnych montowanych w gospodarstwach indywidualnych. Obecnie stosowane są we wszystkich typach instalacji kanalizacyjnych i mogą być bez problemu łączone z kanalizacjami wykonanymi z betonu lub żelbetu.

Studzienki wodomierzowe

Stosowane są przede wszystkim w gospodarstwach indywidualnych, w których nie ma miejsca na zamontowanie standardowego wodomierza. W takiej sytuacji istnieje możliwość zamontowania go poza budynkiem. Najlepiej nadaje się do tego studzienka wodomierzowa. Jej odczyt mogą wykonać upoważnieni pracownicy nawet podczas nieobecności domowników.

Studnie wodomierzowe odznaczają się bardzo dużą trwałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki temu przetrwa przez wiele lat.

Wybierając rodzaj studni kanalizacyjnej należy brać pod uwagę przede wszystkim jej parametru techniczne. Najlepiej wszystkie elementy zamówić u jednego producenta, będzie wtedy pewność, że wszystkie będą pasować i studnia będzie szczelna.

Komentarze