Taryfa G11 - co to jest?

Taryfa G11Taryfa G11 to podstawowa taryfa, którą oferują dostawcy prądu dla indywidualnych odbiorców prądu. Nazywa też taryfą całodobowo lub jednostrefową, w której cena prądu jest stała. Oznacza to, że bez względu na godziny i dni korzystania z energii elektrycznej, jej cena jest zawsze taka sama - tzw. rozliczenie jednostrefowe. Co jeszcze warto wiedzieć o tej taryfie?

Taryfa G11 - dla kogo jest przeznaczona?

Obecnie panuje błędne przekonanie, że taryfa G11 przeznaczona jest wyłącznie dla prywatnych gospodarstw domowych. W praktyce natomiast mogą korzystać z niej różne podmioty, które nie przekraczają mocy poborowej 40 kW. Prąd z G11 może zasilać:

 • gospodarstwa domowe
 • pomieszczenia przy gospodarstwach domowych wchodzących w ich skład
 • lokale służące do zbiorowego mieszkania, np. hotele, akademiki, jednostki wojskowe, plebanie, zakony
 • domki letniskowe
 • mieszkania rotacyjne
 • budownictwo: zasilanie baraków robotniczych, dźwigów, itp.
 • garaże osób fizycznych
 • pomieszczenia techniczne przynależące do administracji budynków mieszkalnych

W jakim przypadku warto skorzystać z taryfy G11?

Taryfa G11 polega na jednostronnym rozliczeniu, obowiązuje w niej taka sama cena za kilowatogodzinę (kWh), przez 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. W przeciwieństwie do G12 nie ma w niej podziału na strefy czasowe, w których obowiązują różne stawki. Dlatego z taryfy G11 głównie korzystają gospodarstwa domowe i podmioty, którym ciężko jest określić szacowany zmienny pobór energii. Przeznaczona jest też dla podmiotów, w których nie jest możliwe sporządzenie prognozy korzystania z urządzeń energochłonnych w godzinach wieczornych. Taryfa G11 nie jest wskazana dla domów rodzinnych z ogrzewaniem elektrycznym, w których grzejniki najczęściej rozgrzewają się w określonych godzinach, po powrocie mieszkańców. To najpopularniejsza taryfa w Polsce, z której obecnie korzysta ok. 13 milionów prywatnych odbiorców. Informacje o cenach prądu w taryfie G11 znajdziesz tutaj: https://columbusenergy.pl/2019/06/03/ceny-energii-elektrycznej-w-polsce.

Taryfa G11 dla firm?

W większości przypadków taryfa G11 jest przeznaczona dla prywatnych odbiorców prądu. Jednak w niektórych przypadkach mogą skorzystać z niej również niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jest to możliwe w przypadku, gdy w prywatnym domu lub mieszkaniu jest prowadzona działalność gospodarcza, ale klienci nie są obsługiwani w nim oraz lokal nie jest wykorzystywany do rozliczeń z nimi.

Ceny taryfy G11

Odbiorcy prądu taryfy G11 dokonują opłat zgodnie z regulacją cennika zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Opłaty są zatwierdzane co roku, a z tej opcji korzysta ok. 10 milionów klientów w Polsce. Ceny taryfowe mogą ulec zmianie, ponieważ nie są objęte gwarancją. Jednak z G11 korzystają też klienci, którzy zmienili dostawcę energii elektrycznej i nazywani są TPA (ang. Third Party Access). Tacy klienci mają możliwość negocjacji stawek za kilowatogodzinę oraz warunków korzystania z usług. Ponadto większość dostawców udostępnia gwarancję, że stawki za prąd pozostaną niezmienne nawet do kilku lat - w zależności od firmy. Umowa między dostawcą prądu, a klientem jest zawierana na określony czas (najczęściej na kilka lat). Odbiorca musi podpisać drugą umowę z lokalnym dystrybutorem, do którego należy system dystrybucyjny. Odbiorcy prądu, którzy nie dokonali zmiany sprzedawcy, nadal korzystają z jego usługi po cenach ustalonych przez Urząd Regulacji Energetyki i nie mogą ich zmienić, jeżeli Prezesa URE nie wyrazi na to zgody. Natomiast klienci, którzy zmienili dostawcę, mogą korzystać z dostarczanego prądu po cenach, które zostały określone w umowie. W G11 odbiorcy płacą za kWh, a w cenie zawarta jest również akcyza za prąd wynosząca 0,02 zł/kWh.

Taryfa G11 - opłaty za dystrybucję prądu

Taryfa G11 obejmuje opłaty za pobór energii oraz koszty dodatkowe, związane m.in. z opłatą abonamentową - w przypadku klientów korzystających z abonamentu. Natomiast koszty dystrybucji obejmują również:

 • składnik stały i zmienny stawki sieciowej za dostarczanie prądu
 • stawkę jakościową, która obowiązuje w przypadku korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego
 • opłatę abonamentową pobieraną za odczytywanie wyników pomiarowych układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolę
 • opłatę przejściową w przypadku przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych.

Najkorzystniejsza oferta w taryfie G11

Wybierając ofertę w taryfie G11, należy zwrócić uwagę na najniższą stawkę za kWh. Warto sprawdzić koszty związane z opłatą abonamentową, ponieważ może być ona wyższa przy jednocześnie niższej stawce za kWh, czego skutkiem będzie wyższy rachunek całkowity za prąd. Przed podpisaniem umowy, trzeba zwrócić uwagę, czy dostawca energii nie pobiera dodatkowych opłat, które również wpływają na wysokość rachunków. Przed wybraniem oferty w taryfie G11 warto porównać ceny kilku dostawców za kWh oraz sprawdzić ewentualne koszty dodatkowe, które mogą naliczać.

Komentarze