Ubezpieczenie mieszkania i domu - na co zwracać uwagę?

Ubezpieczenie mieszkaniaUbezpieczenie mieszkania jest dobrowolne, co oznacza, że prawo nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku jego posiadania. Nie świadczy to jednak o tym, że zakup polisy jest zbędnym wydatkiem. Wręcz przeciwnie - odprowadzanie składek niesie wiele korzyści, o czym przekonać się można w momencie wystąpienia przykrego zdarzenia losowego. Kiedy warto zawrzeć ubezpieczenie mieszkania i domu? Jaki zakres szkód obejmuje polisa?

Ubezpieczenie mieszkania i domu - ważne informacje

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania jest dobrowolne. Prawo nie zobowiązuje właścicieli nieruchomości do podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, która chroniłaby ich majątek. Wyjątkiem są osoby finansujące zakup mieszkania kredytem uzyskanym w banku. Posiadanie ubezpieczenia domu jest w tym wypadku jednym z warunków umowy zawartej z instytucją. Pomimo nieprzymusowego charakteru ochrony ubezpieczeniowej, polisę warto jest zawrzeć. Dlaczego?

Umowa z ubezpieczalnią obejmuje szeroki zakres odpowiedzialności. Majątek może być chroniony nie tylko przed czynnikami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, ale także przed kradzieżą, włamaniem lub zniszczeniem mienia. Odszkodowanie uzyskane w następstwie zgłoszenia szkody pomaga pokryć jej wartość bez sięgania po prywatne pieniądze. Niejednokrotnie kwota szkód przewyższa możliwości finansowe właściciela nieruchomości. Posiadając ubezpieczenie mieszkania nie trzeba martwić się o zdobycie pieniędzy na pokrycie strat.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładem mogą być polisy TUZ - tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania - gdzie właściciel mieszkania lub domu może zdecydować się na umowę w wariancie all risk, bądź od ryzyk nazwanych. Pierwsza opcja stanowi ochronę majątku przed wszystkimi zdarzeniami według wpisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona od ryzyk nazwanych obejmuje z kolei szkody powstałe m.in. w skutek pożaru, uderzenia pioruna, gradu, powodzi, czy zalania.

Ubezpieczalnie proponują właścicielom nieruchomości odmienną rozpiętość umowy. Zakres polisy ma elementarne znaczenie przy wypłacaniu odszkodowania za powstałe szkody - warto więc zwrócić na niego uwagę. W skład ubezpieczenia mieszkań i domów może wchodzić ochrona:

  • mieszkania, domu, w tym także domu w budowie,
  • obiektów małej architektury, tj. podjazdu, oświetlenia posesji, ogrodzenia,
  • garażu, piwnicy, budynku gospodarczego,
  • elementów stałych, tj. drzwi, okien, instalacji,
  • ruchomości, tj. mebli, urządzeń AGD i RTV.

Właściciele mieszkań i domów mają możliwość rozszerzenia swojej polisy o dodatkową ochronę. Stosownego wpisu do umowy dokonuje się w porozumieniu z agentem ubezpieczalni. Może on dotyczyć szkód powstałych w wyniku dewastacji, przepięcia, zniszczenia elewacji przez graffiti, czy uszkodzenia szyb i elementów szklanych w mieszkaniu.

Wybór najlepszej polisy ubezpieczeniowej

Osoby zainteresowanie ubezpieczeniem mieszkania lub domu powinny poświęcić odpowiednią ilość czasu na znalezienie polisy dopasowanej do ich potrzeb. Już na etapie weryfikacji firm ubezpieczeniowych dobrze jest sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia proponowane klientom. To one będą decydować o realiach współpracy, w tym także w przypadku wypłaty odszkodowania. Dobrze jest także zwrócić uwagę na wysokość odprowadzanej składki. Oferty poszczególnych towarzystw pomaga porównać kalkulator ubezpieczeń - za darmo można policzyć wysokość opłat i dostosować je do własnych możliwości finansowych.

Ubezpieczenie mieszkania - procedura zgłaszania szkody

W przypadku wystąpienia szkody opisanej w umowie ubezpieczenia mieszkania, należy ją zgłosić do TU niezwłocznie. Jeśli nic nie zagraża zdrowiu i życiu uczestników zdarzenia, można udokumentować powstałe straty. Podczas szacowania ich wartości przydatne będą zdjęcia z miejsca zdarzenia. Kolejny krok w uzyskaniu odszkodowania to wizyta rzeczoznawcy - ocenia on rozmiar szkód, dlatego nie należy ich usuwać wcześniej (wyjątek stanowi ratowanie życia i zdrowia oraz ochrona przed powiększaniem strat). Następnie szacowana jest wartość szkód i ustalana wysokość odszkodowania do wypłaty. W zależności od zapisów w umowie, pieniądze zasilają konto ubezpieczonego nawet na kilkanaście dni po zgłoszeniu zdarzenia.

Właściciele mieszkań i domów nie są zobowiązani do ubezpieczania swojego majątku. Wyjątek stanowią kredytobiorcy, którzy chcą sfinansować zakup nieruchomości pozyskanymi od banku środkami. Mimo to warto jest zawrzeć polisę z ubezpieczalnią. W przypadku wystąpienia szkody suma odszkodowania pomaga pokryć kwotę poniesionych strat. Podczas wyboru polisy dobrze skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, który pozwala porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić wysokość składki oraz zakres polisy.

Komentarze