Wilgoć i osuszanie budynków - metody osuszania, tynki renowacyjne

Wilgoć w domu do osuszeniaJeżeli w naszym domu pojawi się wilgoć, musimy działać szybko - w krótkim czasie jest ona w stanie doprowadzić do niszczenia ścian i podłóg, a nawet do osłabienia całej konstrukcji. Co więc należy robić, aby zabezpieczyć przed nią dom oraz jak osuszyć ściany i zniwelować skutki jej działania?

Zidentyfikuj przyczynę problemu

Podstawowa przyczyna pojawiającej się w domu wilgoci leży w braku odpowiedniej izolacji wodochronnej fundamentów lub podpiwniczenia - problem ten pojawia się głównie w starszych domach, w których izolacje te mogły już ulec wyeksploatowaniu lub co gorsza, były nieodpowiednio wykonane. Kolejną przyczyną, która może wpływać pojawiania się wilgoci w domu, są nieodpowiednio wyizolowane zewnętrzne przegrody termiczne, co prowadzi do tego, że całe ściany mogą być zimne lub pojawiają się w nich miejsce zwane mostkami termicznymi - na skutek różnic temperatur pomiędzy zimną przegrodą a ciepłym wnętrzem dochodzi do wykraplania się wilgoci, co w konsekwencji prowadzi do pojawiania się problemu mokrych lub zawilgoconych ścian.

Jeżeli chodzi o nowsze budynki, to przyczyną nadmiernej wilgoci stała się troska o zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprzez zwiększenie szczelności - ściany starannie się ociepla, montuje się bardzo szczelne okna i drzwi, wszystko to w połączeniu ze słabym system wentylacyjnym prowadzi do tego, że cała wilgoć gromadzi się w domu, nie mając odpowiedniego ujścia.

Najważniejszym krokiem, aby poradzić sobie z wilgocią w domu, jest dokładne zidentyfikowanie jej źródła - w tym celu warto skorzystać w fachowej pomocy specjalistów, którzy ocenią m. in. stan fundamentów oraz wskażą nam kroki, jakie należy podjąć, aby naprawić zaistniałą sytuację. Nieoceniona może się również okazać porada osób zajmujących się wentylacją, które sprawdzą, czy w naszym domu działa ona poprawnie. Na rynku znaleźć można również firmy, które oferują kompleksowe usługi, związane z identyfikacją przyczyn problemu wilgoci, ich usunięciu, a następnie zabezpieczenie szkód, jakie powstały w jej wyniku - jeżeli mamy duży problem z wilgocią w domu, warto skorzystać z takiej pomocy.

Nieinwazyjne osuszanie budynków

Najpowszechniejszymi sposobami na osuszanie murów są technologie bezinwazyjne, które nie ingerują w ich strukturę oraz pozwalają na uniknięcie uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz dochowywaniem przerw technologicznych, które wiążą się z procesem naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów - jeżeli więc jest taka możliwość, budynki osusza się w sposób nieinwazyjny. Do typowych technologii bezinwazyjnego osuszania zaliczyć można m. in. wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne wspomagane suchym powietrzem oraz osuszanie sztuczne (wymuszone).

Wietrzenie naturalne to często najlepszy sposób na efektywne osuszenie pomieszczeń, jednak zadziała on jedynie w przypadku niewielkich zawilgoceń oraz przy cienkich ścianach, w przypadku większych zawilgoceń stosuje się natomiast wietrzenie z termicznym wspomaganiem suchego powietrza, w przypadku którego stosuje się nagrzewnice podnoszące temperaturę powietrza w pomieszczeniach.

Niestety jednak i ten sposób nie zawsze jest wystarczający i sięgnąć trzeba po metody osuszania wymuszonego, które łączy w sobie usuwanie wilgoci za pomocą podwyższania temperatury oraz wymuszania ruchu powietrza. Wśród najbardziej znanych technik tego sposobu osuszania wyróżnić można:

  • Osuszanie absorpcyjne, polegające na zastosowaniu specjalnego osuszacza, który wychwytuje wilgotne powietrze, następnie podgrzewa i wydmuchuje suche do pomieszczenia. Zebrana w ten sposób przez to urządzenie woda odprowadzana jest poza budynek - cały cykl związany z pobieraniem wilgotnego powietrza i oddawaniem suchego powtarzany jest aż do momentu całkowitego wysuszenia ścian, podłóg i stropów. W trakcie osuszania bardzo ważna jest szczelność pomieszczeń, która wymaga zamknięcia okien i drzwi na czas trwania całego procesu.
  • Osuszanie kondensacyjne, które również polega na wychwytywaniu skroplonej pary wodnej z powietrza, różnicą jest jednak stosowane urządzenie, którym w tym przypadku jest osuszacz kondensacyjny (zasysa on powietrze z pomieszczenia i gwałtownie je schładza, prowadząc do skraplania się zawartej z nim pary wodnej – skropliny kanalizacją usuwane są z pomieszczeń). Metoda ta sprawdza się przy wysokiej wilgotności, przy której osuszanie absorpcyjne staje się nieefektywne.
  • Osuszanie podczerwienią, polegające na wykorzystaniu płytowych promienników podczerwieni współpracujących z osuszaczami kondensacyjnymi – wiązki promieni podczerwieni sprawiają, że mury nagrzewają się, co prowadzi do transportu wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzeni, w związku z czym umożliwione zostaje szybkie odprowadzenie znacznych ilości wilgoci ze ścian. Niewątpliwą zaletą tej metody jest przyspieszenie całego procesu schnięcia ścian dzięki jednoczesnemu ogrzewaniu pomieszczenia.

Jak usuwa się uszkodzenia powstałe na tynkach wewnętrznych?

Uszkodzenia tynków usuwa się za pomocą tzw. tynków renowacyjnych, jednak dopiero po ustaleniu źródeł zawilgocenia ich usunięciu. Tynki renowacyjne charakteryzują się zdolnością do gromadzenia krystalizujących się soli (które w przypadku zwykłych tynków powodują jego rozsadzanie) bez zniszczenia struktury samego tynku. Przechodząc do renowacji, pierwszym krokiem jest skucie zniszczonego tynku do wysokości około 80 cm powyżej granicy zawilgocenia, dopiero wtedy można przejść do właściwej pracy. Tynki renowacyjne charakteryzują się tym, że są wysokoparoprzepuszczalne, co oznacza, że pozwalaj wilgoci odparować ze ściany, jednocześnie nie wpuszczając wody do swojego wnętrza - w czasie osuszania pozostawiamy, więc taki tynk niemalowany, tak aby mógł on prawidłowo zadziałać. W przypadku niewielkiego zawilgocenia ścian wewnętrznych wystarczającym rozwiązaniem jest zastosowanie tynku wapiennego, o grubości co najmniej 2 cm.

Wilgoć w domu to niewątpliwie bardzo duży problem, którego nie należy ignorować, szybko podjęte działania mające na celu identyfikację jej przyczyn z pewnością pozwolą zapobiec wielu szkodom, które mogą pojawiać się z czasem - wilgoć to podstępny wróg każdego budynku, który niewyeliminowany odpowiednio szybko może doprowadzić do bardzo poważnych zniszczeń, z czego należy sobie zdawać sprawę.

Komentarze