Wybór rozwiązań i projektowanie nowoczesnych budynków magazynowych

MagazynZmieniające się wymagania inwestorów powodują konieczność nowego podejścia przy tworzeniu projektów obiektów niepozwalających na przechowywanie różnego rodzaju wyrobów i materiałów.

Często budynki stawiane są w strefach przemysłowych, gdzie kluczowym problemem jest krótki czas realizacji i przygotowania budynków do ich dalszego użytkowania.

Wiąże się to z używaniem elementów prefabrykowanych i modułów. Większe elementy konstrukcji przegotowywane są z metalowych kształtowników przez wykonawcę. To skraca czas montażu oraz pozwala zachować dużą dokładność wymiarów. Następnie elementy są dostarczane w odpowiedniej kolejności, aby transporty mogły być na bieżąco rozładowywane. Takie działania ograniczają koszty obsługi placu budowy oraz koszty wynajęcia maszyn budowlanych na czas remontu. Montowane podzespoły są zabezpieczone powłokami lakierniczymi chroniącymi stal przed czynnikami zewnętrznymi, co wydłuża okres użytkowania obiektu.

Profesjonalne firmy montujące takie hale magazynowe mają swoje sprawdzone harmonogramy prac zmniejszające ryzyko przestojów i opóźnień. Należy pamiętać jednocześnie o przygotowaniu fundamentów i uzbrojeniu terenu zgodnie z dokumentacją projektową.

Elastyczna aranżacja wnętrza hal magazynowych

Konstrukcja stalowa obiektów magazynowych pozwala na tworzenie dowolnych rozpiętości pomiędzy ścianami zewnętrznymi bez konieczności stosowania słupów podpierających belki stropowe. Tak stworzona przestrzeń daje duże możliwości do aranżacji zabudowy oraz podziału budynku na pomieszczenia o różnych funkcjach. Dzięki takim udogodnieniom projektant może stworzyć magazyn dopasowany do potrzeb określonego typu działalności. Często oprócz przestrzeni magazynowej hale powinny mieć wytyczone ciągi komunikacyjne i pomieszczenia socjalne oraz biurowe. Przy zastosowaniu wózków widłowych dodatkowo projektowane są regały wysokiego składowania dla lepszego wykorzystania wolnej przestrzeni. Hale magazynowe mogą pełnić funkcję centrów logicystyczny dzięki zaplanowaniu większej ilości ramp wyładowczych dla pojazdów dostarczających towar.

Oprócz instalacji ściśle związanej z przechowywaniem towaru ważną kwestią są projekty instalacji zabezpieczającej budynek i towar. Chodzi tu o układy wentylacyjne lub podtrzymujące ciepło oraz systemy przeciwpożarowe z zamontowanymi zraszaczami.

Konstrukcja stalowych hal magazynowych z możliwością rozbudowy obiektu

Modułowa forma zabudowy obiektów magazynowych (realizowanych np. przez doświadczoną firmę MCM Project) pozwala na szybką zmianę ich formy użytkowania lub zwiększenia ich powierzchni. To ważne, ponieważ przedsiębiorcy muszą szybko reagować na zmiany w otoczeniu rynkowych bez konieczności wydawania środków na nowe obiekty. Ściany zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej, a materiał ten umożliwia szybkie wykonanie nowych otworów pod montaż drzwi i stolarki okiennej. Tak samo można modyfikować bryłę całego budynku, dostawiając kolejne pomieszczenia przylegające do hali wybudowanej wcześniej. Dzięki temu, że hala magazynowa może być w łatwy i szybki sposób modyfikowana, przedsiębiorca ma zapewnione lepsze warunki do przechowywania wyrobów w magazynie oraz cały proces magazynowania jest ergonomiczny i generuje mniejsze koszty.

Współpraca architekta z inwestorem pozwala na stworzenie obiektu, który będzie nowoczesny oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Liczy się tu czas obsługi dostaw i wykorzystanie powierzchni magazynowej w optymalny sposób. W razie konieczności stalowe konstrukcje pozwalają na tworzenie indywidualnych rozwiązań technicznych.

Komentarze